De ceremoniemeester: zijn taken, zijn werkdag en de brandjes dat hij blust! - De Online Wedding Academie

De ceremoniemeester: zijn taken, zijn werkdag en de brandjes dat hij blust!

Wat doet een ceremoniemeester precies? Onze online training ‘Ceremoniemeester’ bereidt jou voor op het professioneel begeleiden van een burgerlijk en/of kerkelijk huwelijk. Wat zijn de taken, hoe ziet een werkdag eruit en welke brandjes blust een ceremoniemeester? 

Q: Wat doet een ceremoniemeester in het algemeen?

In het algemeen begeleidt hij of zij het ceremoniële gedeelte van een huwelijksdag. Doorgaans behelst dit de burgerlijke trouw op het gemeentehuis en de kerkdienst. Niet elk bruidspaar kiest er voor om kerkelijk te huwen. Soms wordt een ceremoniemeester ook gevraagd de alternatieve plechtigheid te begeleiden.

Q: Hoe ziet zijn of haar werkdag eruit?

De ceremoniemeester start zijn of haar dag meestal van uit het huis van de bruid. Zodra de bruidegom arriveert met zijn gevolg, orchestreert hij of zij de ontvangst. Een goede ceremoniemeester een heleboel fijne manieren om je verloofde voor de eerste keer in haar trouwjurk te zien.

Aan de hand van het draaiboek wordt de suite gebriefd voor de opstelling. Soms dirigeert hij of zij de bruidsstoet en begeleidt de suite en het bruidspaar op de correcte manier in en uit het gemeentehuis en kerk. Natuurlijk wordt de bruid pas als laatste ‘opgevoerd’ op een zo magistraal mogelijke manier – het moment waar de hele kerk op heeft gewacht.

Van de burgemeester of de Schepen van Stand heeft hij of zij  het trouwboekje ontvangen en dat wordt voor de kerkdienst begint, aan de voorganger overhandigd. Soms gebeurt het dat ook de bruidskaars of een CD met muziek moet worden afgegeven of dat er kerkboekjes op de stoelen moeten worden gelegd. Heeft het bruidspaar gekozen voor life-muziek, geeft de ceremoniemeester eventueel een teken aan de dirigent. Soms gaat hij of zij zelfs met de collecteschaal rond, als de voorganger dat vraagt.

Als het bruidskoppel kerkelijk getrouwd zijn, wordt er samen met de suite op gepaste wijze naar buiten gegaan. Buiten zorgt de ceremoniemeester dat het toegestroomde volk de nieuwbakken meneer en mevrouw feestelijk kunnen begroeten en dat cadeaus, bloemen en enveloppen meteen veilig worden opgeborgen. Ook het trouwboekje wordt teruggegeven aan het bruidspaar.

De werkdag stopt pas als het bruidspaar veilig en wel uit de kerk is en alle geplogendheden zijn voldaan.

Q: Waarvoor is een ceremoniemeester nog handig?

Een ceremoniemeester past eventueel de huwelijksetiquette toe. Ook als spokesman tussen bijvoorbeeld bruidskoppel en Schepen van Stand of voorganger heeft hij of zij een belangrijke taak. Ik merk vaak dat hij of zij gedurende zijn ‘uren’ een vriend van de familie is, die wel eens van een glaasje champagne nipt en een hapje eet, maar vooral daar het hoofd koel houdt waar het bruidspaar het durft te verliezen. Hij of zij is het aanspreekpunt voor vrienden en familie, zodat het bruidspaar ongestoord kan genieten van hun trouwdag. Ze hebben ook geen horloge meer nodig – het dagprogramma wordt in de gaten gehouden en het bruidspaar en hun gevolg wordt tijdig overal heen begeleid. Daarvoor is er het draaiboek – het hart van de organisatie van de professional.

Overigens blussen wij ook brandjes. Dit gebeurt discreet achter de schermen, zodat zijn of haar bruidskoppel daar vaak niet eens van op de hoogte is.

Deze brandjes blusten onze studenten al

Help, onze fotograaf is dood!

Bij het huwelijk van D&M waren we de fotograag ergens onderweg kwijt. We vertrokken van de lunchafspraak naar de avondlocatie en daar kwam ie maar niet aan.

Omdat deze opmerkelijke mens in zowat alle bomen en zélfs op daken kroop om dé perfecte foto te maken, vreesden we voor zijn leven 🙂

Onze ceremoniemeester greep naar het draaiboek en belde hem op. Dat de GSM van de fotograaf meteen op voicemail ging, hielp de bruid’s ongerustheid voor geen meter, natuurlijk.

Gelukkig kreeg onze ceremoniemeester hem uiteindelijk te pakken. Bleek dat we ‘m met de gehele trouwstoet rats voorbij waren gereden; hij stond al die tijd klaar in de dreef om foto’s te maken van de vintage auto’s. De verkeerde dreef, weliswaar.

Tientonner en té laat!

Op een ander huwelijk liet de ceremoniemeester het bruidspaar bijpraten met de gasten aan het gemeentehuis en rende naar de volgende halte: de kerk op het zelfde plein. Stond me daar toch een tientonner op de rode loper voor de kerkdeur, zeker?! De suite werd gemobiliseerd om elk café rond het plein af te kammen op zoek naar de eigenaar. De vrachtwagen was net op tijd verdwenen voor de intrede van het stel.

Bij elk huwelijk komt het wel voor. Dat leveranciers er niet tijdig zijn. Dan bellen wij de dader op om te polsen wat er aan de hand is. Het is nog nooit gebeurd dat er een leverancier niét was, hoor – in samenspraak houdt de ceremoniemeester de boel dan aan de praat tot ie verschijnt. De gasten én het bruidspaar merken er doorgaans niks van.

Off the record: overigens zijn files de grote oorzaak van vertragingen van andere leveranciers.

Onze online training  ‘Ceremoniemeester’ bereidt jou helemaal voor op het leven als professioneel ceremoniemeester. De cursus wordt afgesloten met een real life begeleiding van een burgerlijke en/of kerkelijke/alternatieve plechtigheid. Je assisteert onze weddingplanner tijdens haar werkzaamheden (inclusief opstellen van het draaiboek en de voorbereidende gesprekken met het bruidspaar.

Klik hier voor meer informatie

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: