Toolbox voor Weddingplanners: waarom de overeenkomst tussen jou en je klanten zo belangrijk is - De Online Wedding Academie

Toolbox voor Weddingplanners: waarom de overeenkomst tussen jou en je klanten zo belangrijk is

In onze Toolbox voor Weddingplanners zit een voorbeeldblad voor de overeenkomst tussen jou en je klanten. De Toolbox van de Weddingplanner bestaat uit meer dan 20 voorbeeld- en informatiebladen, controlelijsten en werkbladen voor de wedding professional. Meer dan twintig heel belangrijke documenten waarmee jij je wedding business kan kickstarten. De overeenkomst voor weddingplanners is wat mij betreft de belangrijkste. Je kan echt niet zonder een overeenkomst.

Wat is een overeenkomst?

Volgens Wikipedia is een overeenkomst (ook contract en convenant) een afspraak tussen minimaal twee natuurlijke personen of rechtspersonen (de partijen, of specifieker contractanten, genoemd) over wat ze met elkaar of voor elkaar zullen gaan doen (de te leveren prestatie) of laten. De bedoeling is in principe het creëren van een win-winsituatie.

Als startende weddingplanner heb jij zeker een overeenkomst nodig. Na het verkoopgesprek (indien succesvol, natuurlijk) volgt steevast de overeenkomst. Heel ruim: in een overeenkomst leg je de (scheids)lijnen vast van wat jij en je bruidspaar overeenkomen in wat gaat volgen, jouw werk voor hen.

Waarom een overeenkomst voor weddingplanners?

Als een overeenkomst niet juist in elkaar zit, loop je als startende weddingplanner risico’s. Door een correcte overeenkomst af te sluiten met je bruidspaar, bescherm je je business tegen zulke risico’s. Een overeenkomst is namelijk een rechtshandeling. Dat wil zeggen dat het recht een bepaald rechtsgevolg verbindt aan het sluiten van een overeenkomst of om te voldoen aan de eisen van de wet. Als gevolg van overeenkomsten ontstaan er voor de ene partij rechten die tegelijkertijd voor de wederpartij verplichtingen of verbintenissen opleveren. Bijvoorbeeld de verplichting om iets te doen, te dulden of na te laten.

Zet een overeenkomst altijd op papier; dat heeft de meeste bewijsbaarheid van de inhoud van de overeenkomst. Mondelinge overeenkomsten zijn even bindend, maar het ontbreekt dit soort overeenkomsten aan bewijsbaarheid (jouw woord tegen het hunne!).

 Wat kan er zoal in een overeenkomst staan?

 • de partijen (jij als dienstverlener enerzijds, de namen van het bruidspaar anderzijds)
 • definities van wat wordt overeengekomen
 • de prijs van wat wordt overeengekomen
 • de duur ervan
 • de betaling en eventuele betalingstermijnen
 • wijzigingen (meer- en minder werk)
 • aansprakelijkheid
 • indien van toepassing: geheimhouding
 • beëindiging, opzegging en ontbinding van de overeenkomst
 • toepasselijk recht en geschillenregeling
 • van toepassing zijnde algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Naast een sluitende overeenkomst heb je als startende weddingplanner ook algemene voorwaarden nodig. Die zet je goed vindbaar op je website en je verwijst er ook naar in je overeenkomst. Met algemene voorwaarden is het meteen duidelijk welke rechten en plichten jij en je bruidspaar hebben. De zogenaamde ‘kleine lettertjes’ besparen je een hoop tijd, want je klanten weten precies waar ze aan toe zijn.

Algemene voorwaarden kunnen, net als een goede overeenkomst, de risico’s die je als ondernemer loopt verkleinen.

Je bent niet verplicht om algemene voorwaarden te hebben voor je business,; toch is het een MUST voor je als startende weddingplanner.

Leestip: Hoe ik mijn wedding business organiseer met Trello!

 

TOOLBOX VOOR WEDDINGPLANNERS

Meer dan 20 werkbladen voor de weddingplanner om zijn of haar business te kickstarten (waaronder de meest uitgebreide checklist voor de emergency kit ever) 

Meer businessnieuws voor weddingplanners? Meld je aan voor onze mailinglijst!

Click Here to Leave a Comment Below
M.Koumans - 26 augustus, 2020 Reply

Ik wil graag me aanmelden voor de mailinglijst

M.KOUMANS - 26 augustus, 2020 Reply

ik wil me graag aanmelden voor de maili

Leave a Comment: